HOSPITALS
SOCIAL
    
Bhagwan Mahaveer Cancer Hospital JaipurRajasthan Jain Sabha
Amar Jain Hospital Choura Rasta JaipurShri Veer Sevak Mandal
Sogani HospitalJohari Bazar Mahila Mandal
Tongya HospitalMahila Jagrati Sangh
  Jain Ekta Manch
  Digamber Jain Mahasamiti
  Jain Social Group
  Shri Mahaveer Digamber Jain Pad Yatra
Sangh
 
 
EDUCATIONAL INSTITUTES
  
S.S. Jain Subodh Shiksha Samiti
Shri Mahaveer Digamber Sr. Hr. Sec. School
Shri Veer Balika Sr. Hr. Sec. School
Shri Jain Shwetamber School
PadmawatiJainBalika Sr. Hr.Sec.School
Shri Veer Balika College